სწავლება
სწავლება

ინოვაციური სომატოლოგიისა და ზოგადი მედიცინის ცენტრ როგოში განთავსებულია უმაღლესი დონის სრული კლინიკური ბაზით აღჭურვილი სასწავლო ცენტრი, სადაც ყველანაირი პირობაა შექმნილი მაღალი დონის, ხარისხიანი განათლების მისაღებად და კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. სასწავლო ცენტრის განკარგულებაში იქნება 8 სტომატოლოგიური კაბინეტი, სადაც ყოველდღიურად იქნება შესაძლებელი 24 სტუდნეტის მიღება.

გარდა ამისა, ცენტრში შესაძლებელია სასწავლო კურსის გავლა ლაბორატორიული მიმართულებით, რაც ორთოპედიული სამარჯვეების დამზადების პროცესის შესწავლას მოიცავს.

სწავლება
როგო
ინოვაციური სტომატოლოგიისა და ზოგადი მედიცინის ცენტრი