ყბა-სახის ქირურგია
სერვისები
ყბა-სახის ქირურგია

ინოვაციური სტომატოლოგიის ცენტრ როგოს ქირურგიულ განყოფილებაში შესაძლებელია ნებისმიერი სირთულის ოპერაციისა თუ მანიპულაციის უმაღლეს დონეზე ჩატარებია. განყოფილებაში ცალკე გამოყოფილია ექიმის და პაციენტის მოსამზადებელი სივრცეები სტერილიზაციის მაქსიმალური დაცულობისთვის. გარდა ამისა, აქვე ფუნქციონირებს საერთაშორისო სტანდარების შესაბამისად აღჭურვილი კომფორტული პალატები, სადაც პაციენტები ოპერაციის შემდგომ რეაბილიტაციას გადიან.

ყბა-სახის ქირურგია
როგო
ინოვაციური სტომატოლოგიისა და ზოგადი მედიცინის ცენტრი