გარემოზე ზრუნვა
გარემოზე ზრუნვა

ინოვაციური სტომატოლოგიისა და ზოგადი მედიცინის ცენტრ როგოში დიდი ყურადღება გარემოზე ზრუნვას ეთმობა. ცენტრის მშენებლობის პროცესში ყველანაირი სტანდარტი იქნა გათვალისწინებული და დაცული ენერგოეფექტურობის მაქსიმალური უზრუნველყოფისთვის.

ასევე, ცენტრი აღჭურვილია უახლესი მოდელის დანადგარებით, რაც ახდენს საშიში ნარჩენების გაუნებელყოფას და დეზინფექციას.

გარემოზე ზრუნვა
როგო
ინოვაციური სტომატოლოგიისა და ზოგადი მედიცინის ცენტრი