თერაპია
სერვისები
თერაპია

როგოში დანერგილია თერაპიულ სტომატოლოგიაში არსებული უახლესი სტანდარტები და ნორმები.  სამუშაო პროცესები 2019 წლის დანადგარებით მიმდინარეობს,  როგორიცაა  მაგალითისთვის 2019 წლის ვიზიოგრაფები, რითაც ინდივიდუალურად ყველა საპროცედურო კაბინეტია აღჭურვილი.  ყოველივე ეს მთლიანი პროცესის სრულ მართვის, კონტროლის  და შედეგების პროგნოზირების შესაძლებლობას იძლევა.

თერაპია
როგო
ინოვაციური სტომატოლოგიისა და ზოგადი მედიცინის ცენტრი