ორთოპედია
სერვისები
ორთოპედია

კლინიკა აღჭურვილია ციფრული ტექნოლოგიების სრული სპექტრით, რაც ორთოპედიული მკურნალობის  პროცესების საერთაშორისო სტადარტების დაცვით წარმართვის შესაძლებლობას იძლევა. გარდა ამისა, კლინიკაში განთავსებულია საქართველოში ყველაზე მასშტაბური ლაბორატორია, სადაც 15-20 წუთის ფარგლებში შესაძლებელია დამზადდეს ნებისმიერი სირთულის  კონსტრუქცია სტომატოლოგიაში არსებული ნებისმიერი მასალისთვის.

ორთოპედია
როგო
ინოვაციური სტომატოლოგიისა და ზოგადი მედიცინის ცენტრი