კონტაქტი
ელ.ფოსტა
მობილური
ოფისი
მისამართი
კონტაქტი
როგო
ინოვაციური სტომატოლოგიისა და ზოგადი მედიცინის ცენტრი