მედეა ბალაძე
მედეა ბალაძე

ლაბორანტი

მედეა ბალაძე
როგო
ინოვაციური სტომატოლოგიისა და ზოგადი მედიცინის ცენტრი