გია დავითაძე
გია დავითაძე

ექიმი სტომატოლოგი

გია დავითაძე
როგო
ინოვაციური სტომატოლოგიისა და ზოგადი მედიცინის ცენტრი