აკაკი ბენდელიანი
აკაკი ბენდელიანი
აკაკი ბენდელიანი
როგო
ინოვაციური სტომატოლოგიისა და ზოგადი მედიცინის ცენტრი